Tài liệu thi tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển viên chức Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2020 gồm 144 câu theo Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viên năm 2020 ban hành kèm theo Kế hoạch 538/KH-BVĐKT ngày 06/8/2020 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cụ thể:

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển viên chức Sở Y tế tỉnh Hòa Bình năm 2020

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;

– Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Tài liệu thi tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình 2020
Bộ câu hỏi thi tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình 2020

– Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

– Thông tư 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức (đã bãi bỏ Điều 2, Điều 4, Điều 7, Điều 8);

– Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự  nghiệp công lập;

– Quyết định 129/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển viên chức Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2020

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi chuyên viên chính tỉnh Hòa Bình 2021, gồm 1511 câu.. 

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

10 Bình luận

  1. Nguyễn Thị Thương

    ad cho em xin bộ câu hỏi thi tuyển viên chức bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình với ạ!

  2. Dạ chào ad, ad cho e xin bộ câu hỏi ôn thi viên chức bv đa khoa tỉnh Hòa Bình với ạ
    Em cảm ơn ad.

  3. Dạ chào ad, ad cho e xin bộ câu hỏi thi viên chức bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình với ạ. E cám ơn ad ạ.

  4. ad cho em xin bộ câu hỏi thi tuyển viên chức bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình với ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *