Trang chủ / Search Results for: hợp đồng theo mẫu (page 30)

Search Results for: hợp đồng theo mẫu

Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 772/QĐ-TTg năm 2016 hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường, theo đó mức hỗ trợ như sau 1. Hỗ …

Read More »

Những chính sách pháp luật có hiệu lực trong quý 1/2016

Quy định về chứng thực bản sao

Chính sách BHXH một lần đối với người lao động Từ 01/01/2016, Nghị quyết 93/2015/QH13 về thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động sẽ có hiệu lực. Theo đó: Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng …

Read More »

Thời gian tập sự của giáo viên, giảng viên năm 2019

Điều kiện xét tuyển viên chức giáo viên

Theo Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập, có hiệu lực 08/02/2019 và thay thế thông tư 05/2016/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, …

Read More »

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa 14

Theo Nghị quyết Số: 53 /NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia thì: – Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trong cả nước là 184. – Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu …

Read More »

Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam

Ngày truyền thống ngành chứng khoáng

Theo Quyết định 246/QĐ-TTg năm 2016 về Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, thì ngày 28 tháng 11 hàng năm là “Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam”. Ngày truyền thống ngành chứng khoán Quyết định cũng nêu rõ việc tổ chức …

Read More »