Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Câu 1. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được ban hành ngày, tháng năm nào?

a) Ngày 27/3/2021    b) Ngày 28/3/2021   c) Ngày 29/3/2021   d) Ngày 30/3/2021

Đáp án D

(Tải slide bài giảng Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 tại đây)

Câu 2. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Chất ma túy là?

a) chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Quốc hội ban hành.

b) chất gây nghiện, chất hưng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2021
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 2021

c) chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

d) chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Bộ Công an ban hành.

Đáp án B

Câu 3. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Chất gây nghiện là?

a) cht kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

b) chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Đáp án A

Câu 4. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Cht hướng thần ?

a) chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

b) chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Đáp án B

Câu 5. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Tiền cht là?

a) hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong danh mục tiền chất do Quốc hội ban hành.

b) hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong danh mục tiền chất do Chính phủ ban hành.

c) hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong danh mục tiền chất do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

d) hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong danh mục tiền chất do Bộ Công an ban hành.

Đáp án B

Câu 6. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Cây có chứa chất ma túy là?

a) cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Quốc hội quy định.

b) cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.

c) cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Thủ tướng Chính phủ quy định.

d) cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Bộ Công an quy định.

Đáp án B

Câu 7. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Phòng, chống ma túy là?

a) phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ma túy

b) phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Đáp án B

Câu 8. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Tệ nạn ma túy là?

a) việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b) việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

c) việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáp án D

Câu 9. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì Người sử dụng trái phép chất ma túy là?

a) người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

b) người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả âm tính.

c) người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

d) người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

Đáp án A

Câu 10. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì  Người nghiện ma túy là?

a) người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị phụ thuộc vào các chất này.

b) người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, gồm 61 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

6 Bình luận

  1. Đào Xuân Hiệp

    cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, gồm 61 câu với ạ.

  2. Dạ cho em cho em xin Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, gồm 61 câu với ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.