Chỉ xác nhận tình trạng hôn nhân ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Đó là nội dung hướng dẫn của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết những vướng mắc, bất cập trong việc xác nhận tình trạng hôn nhân thời gian qua.

1.Về việc xác nhận tình trạng hôn nhân:

Ngày 29/02/2016 Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có đăng bài: “Nhọc nhằn xác định độc thân” của phóng viên Cẩm Tú phản ánh về những khó khăn trong việc xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Để thống nhất cách hiểu và cấp Giấy xác nhận tình trạng độc thân cho công dân tại phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố, tránh gây khó khăn, phiền hà cho người dân, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân quận- huyện hướng dẫn phường, xã, thị trấn trên địa bàn như sau:

Cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Xác nhận tình trạng hôn nhân thực tế

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, quy định:

 “Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”.

Theo Khoản 4, Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì “Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó”.

Điều 18 Luật Cư trú quy định: “Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu cho họ”.

Theo các quy định trên thì những người đã có Sổ hộ khẩu thường trú ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam phải chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình ở những nơi đã từng thường trú. Trường hợp người đó không chứng minh được thì Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản xác minh. Việc xác minh này thực hiện ở những nơi thường trú trước đây của họ trên phạm vi đất nước Việt Nam. Pháp luật không quy định việc chứng minh tình trạng hôn nhân trong giai đoạn công dân Việt Nam công tác, học tập, lao động … ở nước ngoài trước đó.

 Việc này cũng có thể dẫn đến tình trạng bỏ sót, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thiếu chính xác với thực tế, Sở Tư pháp đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Tư pháp.

 Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Tư pháp, để thuận lợi cho người dân, đề nghị Ủy ban nhân dân quận huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường xã thực hiện đúng các quy định nêu trên.

(Tất tần tật các vướng mắc về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần biết)

2. Về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Thời gian gần đây, Sở Tư pháp nhận được một số công văn của Ủy ban nhân dân phường, xã về xin ý kiến về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Về vấn đề này, Sở Tư pháp hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn xác nhận lại tình trạng hôn nhân
Hướng dẫn xác nhận lại tình trạng hôn nhân

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch thì “Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”. Khoản 2, Điều 23 Nghị định 123/2015/NĐ-CP cũng quy định: “Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài hoặc sử dụng vào mục đích khác”. Như vậy, kể từ ngày 01/01/2016 Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, xã thực hiện đúng quy định nêu trên mà không gửi về Sở Tư pháp để phỏng vấn (theo quy định tại  Điều 28  Nghị định 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình) như trước đây.

Xem tất cả công văn hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực mới nhất

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *