UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức 2020 – lần 2

Ngày 15/4/2020,UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn 2065 /UBND-NC về việc điều chỉnh, bổ sung phụ lục số 01 kèm theo Kế hoạch số  1415/KHUBND ngày 16/3/2020 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Công văn số 1517/UBND-NC ngày 19/3/2020.

(Sở Nội vụ thông báo điều chỉnh tài liệu chuyên ngành ôn tập thi công chức hành chính năm 2020 ngày 15/4/2020)

Trangtinphapluat.com giới thiệu toàn văn công văn và phụ lục sửa đổi để bạn đọc theo dõi đăng ký dự thi cho chính xác. Toàn văn nội dung Công văn 2056 như sau (Tải phụ lục ở cuối bài viết):

Hiện nay, để chuẩn bị cho việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 về việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 và các Phụ lục kèm theo hoạch số 1415/KH-UBND và Công văn số 1517/UBND-NC ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, xét thấy cần thiết phải bổ sung một số ngành đào tạo để phù hợp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng nhằm đảm bảo cho việc cạnh tranh, tăng chất lượng đầu vào của từng vị trí việc làm theo Kế hoạch; UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Phụ lục số 01 kèm theo Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung phụ lục số 01 kèm theo Công văn số 1517/UBND-NC ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục số 01 kèm theo Kế hoạch số 1415/KHUBND ngày 16/3/2020 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung phụ lục số 01 kèm theo Công văn số 1517/UBND-NC ngày 19/3/2020 (Có phụ lục kèm theo).
2. Các nội dung khác tại Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 và Công văn số 1517/UBND-NC ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản này vẫn còn hiệu lực thi hành.
3. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan và người dự tuyển triển khai thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch đã được ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

LÊ TRÍ THANH

(Xem Công văn 1517 /UBND-NC V/v điều chỉnh, bổ sung phụ lục 1 kèm theo Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh).

(Xem danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020)

Thi tuyển công chức khối Nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020

Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số: 2065 /UBND-NC ngày 15 /4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

TTNgành dự tuyểnNhóm VTVL dự tuyển (Mã ngành dự tuyển)Đơn vị tuyển dụngVị trí việc làm dự kiến bố trí công tác sau khi trúng tuyển (Theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh)Nhu cầu tuyển dụngNgành hoặc chuyên ngành đào tạo cần tuyển đến thời điển hiện nay
Chỉ tiêu tuyển dụngTổng số chỉ tiêu theo nhóm VTVLNgạch 
123456789
I. Nhu cầu tuyển dụng theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 và Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn số 1517/UBND-NC ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
1NỘI VỤNV2UBND huyện Phú NinhQuản lý thi đua, khen thưởng.12CVVăn học; Chính trị học
2UBND huyện Tiên Phước1
3NV3Sở Nội vụQuản lý thi đua, khen thưởng.12CVKinh tế; Kinh tế và quản lý công
4UBND thành phố Hội AnQuản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên1
1THANH TRATTr3Thanh tra tỉnhThanh tra kinh tế xã hội23CVKế toán; Ngân hàng
2UBND huyện Nam GiangThanh tra1
3TTr4UBND thị xã Điện BànThanh tra.12CVQuản lý kinh tế; Kinh tế phát triển.
4UBND thành phố Hội An1
5TTr6Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh tra.11CVDu lịch; Quản lý văn hoá.
6TTr7Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh tra.11CVTiếng Nga; Tiếng Anh.
1GIAO THÔNG VẬN TẢIGTVT4Sở Giao thông vận tảiQuản lý chất lượng công trình11CVĐường bộ.
2GTVT5Sở Giao thông vận tảiQuản lý chất lượng công trình11CVCầu đường bộ.
1KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯKHĐT 2Sở Kế hoạch và Đầu tưThẩm định chủ trương đầu tư.13CVXây dựng cầu đường.
2UBND huyện Đại LộcQuản lý kế hoạch và đầu tư1
3UBND thị xã Điện Bàn1
4KHĐT 4Sở Kế hoạch và Đầu tưQuản lý kế hoạch và đầu tư.11CVQuản trị kinh doanh.
5KHĐT7UBND huyện Đại LộcQuản lý kế hoạch và đầu tư12CVXây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường.
6UBND huyện Duy Xuyên1
7KHĐT8UBND thành phố Hội AnQuản lý kế hoạch và đầu tư11CVXây dựng dân dụng và Công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng công trình; Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kiến trúc sư.
1VĂN PHÒNGVP1UBND huyện Đại LộcChuyên trách giúp HĐND huyện14CVVăn học
2UBND huyện Nam Giang1
3UBND thành phố Hội AnHành chính tổng hợp.1
4UBND huyện Bắc Trà My1
5VP4UBND thị xã Điện BànHành chính tổng hợp11CVGiáo dục học; Quản lý giáo dục.
6VP5UBND thành phố Hội AnHành chính tổng hợp11CVĐô thị học
7VP6UBND thành phố Hội AnHành chính một cửa12CVQuản lý môi trường; công nghệ môi trường.
8UBND huyện Tiên PhướcHành chính tổng hợp1
9VP7UBND huyện Duy XuyênHành chính tổng hợp13CVQuản trị kinh doanh.
10UBND huyện Tiên PhướcChuyên trách giúp HĐND huyện.1
11UBND thành phố Hội An1
12VP8UBND thành phố Hội AnHành chính tổng hợp.13CVKinh tế Chính trị; Quản lý kinh tế; Kinh tế phát triển.
13UBND huyện Đại Lộc1
14UBND huyện Thăng Bình1
15VP11UBND huyện Tây GiangHành chính tổng hợp.12CVXây dựng cầu đường
16UBND thị xã Điện Bàn1
17VP12UBND thị xã Điện BànHành chính tổng hợp.12CVKế toán; Tài chính
18UBND thị xã Điện BànChuyên trách giúp HĐND huyện1
19VP13UBND thành phố Hội AnLễ tân đối ngoại.12CVQuan hệ quốc tế; Ngoại thương
20UBND thành phố Tam Kỳ1
1GIÁO DỤCGD3UBND huyện Thăng BìnhTheo dõi phổ cập, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp11CVQuản lý văn hóa.
2GD4UBND huyện Tiên PhướcQuản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục.11CVKế toán
3GD5UBND huyện Nam GiangQuản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục.11CVSinh học; Sư phạm Sinh học.
1CÔNG THƯƠNGCT3Sở Công ThươngQuản lý các dự án đầu tư12CV 
2UBND huyện Nam GiangQuản lý kinh tế tập thể và tư nhân1Kế toán
1LAO ĐỘNG THƯƠNGBINH VÀ XÃ HỘILĐ4UBND huyện Thăng BìnhThực hiện chính sách người có công12CVKinh tế phát triển; Hệ thống thông tin kinh tế.
2UBND huyện Đại LộcQuản lý về lao động, việc làm, dạy nghề.1
3LĐ5UBND huyện Đại LộcBảo vệ và chăm sóc trẻ em.12CV 
4Sở Lao động- Thương binh và xã hộiTheo dõi công tác giảm nghèo bền vững.1
5LĐ8UBND huyện Thăng BìnhBảo vệ và chăm sóc trẻ em11CVViệt Nam học.
1NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTNN9UBND huyện Bắc Trà MyTheo dõi xây dựng nông thôn mới.11CVKỹ thuật xây dựng công trình thủy; Xây dựng công trình thủy lợi; Quản lý xây dựng.
1VĂN HOÁ-THỂ THAO VÀ DU LỊCHVH8Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuản lý thể dục, thể thao và gia đình12CVLuật
2UBND huyện Tiên Phước1
3VH9UBND huyện Tiên PhướcQuản lý văn hóa thông tin cơ sở, văn hóa và gia đình11CVQuản lý văn hóa
II.Nhu cầu tuyển dụng điều chỉnh, bổ sung Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Kế hoạch số 1415/KH-UBND ngày 16/3/2020 và Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 1 ban hành kèm theo Công văn số 1517/UBND-NC ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
1NỘI VỤNV2UBND huyện Tiên PhướcQuản lý thi đua, khen thưởng.11CVChính trị học; Quản lý nhà nước.
2NV3Sở Nội vụQuản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên.12CVKinh tế; Kinh tế và quản lý công; Quản lý nhà nước.
3UBND thành phố Hội An1
4NV6UBND huyện Phú NinhQuản lý thi đua, khen thưởng11CVVăn học; Luật
1THANH TRATTr3Thanh tra tỉnhThanh tra kinh tế xã hội23CVKế toán
2UBND huyện Nam GiangThanh tra.1
3TTr4UBND thị xã Điện BànThanh tra.12CVQuản lý kinh tế; Kinh tế phát triển; Luật.
4UBND thành phố Hội An1
5TTr6Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh tra.11CVQuản lý du lịch; Quản lý văn hoá.
6TTr7Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchThanh tra.11CVTiếng Nga; Tiếng Anh; Quản lý văn hoá.
1GIAO THÔNG VẬN TẢIGTVT4Sở Giao thông vận tảiQuản lý chất lượng công trình.11CVĐường bộ; Xây dựng cầu đường
2GTVT5Sở Giao thông vận tảiQuản lý chất lượng công trình.11CVCầu đường bộ; Xây dựng cầu đường
1KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯKHĐT2UBND huyện Đại LộcQuản lý kế hoạch và đầu tư.12CVXây dựng cầu đường; Kinh tế kế hoạch – đầu tư.
2UBND thị xã Điện Bàn1
3KHĐT 4Sở Kế hoạch và Đầu tưQuản lý kế hoạch và đầu tư.11CVQuản trị kinh doanh; Kinh tế kế hoạch – đầu tư
4KHĐT7UBND huyện Đại LộcQuản lý kế hoạch và đầu tư.12CVXây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kinh tế kế hoạch – đầu tư
5UBND huyện Duy Xuyên1
6KHĐT8UBND thành phố Hội AnQuản lý kế hoạch và đầu tư.11CVXây dựng dân dụng và Công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng công trình; Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kiến trúc sư; Kinh tế kế hoạch – đầu tư.
7KHĐT12Sở Kế hoạch và Đầu tưThẩm định chủ trương đầu tư.11CVXây dựng cầu đường
1VĂN PHÒNGVP1UBND huyện Đại LộcChuyên trách giúp HĐND huyện.14CVVăn học; Hành chính học
2UBND huyện Nam Giang1
3UBND thành phố Hội AnHành chính tổng hợp.1
4UBND huyện Bắc Trà My1
5VP4UBND thị xã Điện BànHành chính tổng hợp.11CVGiáo dục học; Hành chính học.
6VP5UBND thành phố Hội AnHành chính tổng hợp.11CVĐô thị học; Hành chính học
7VP6UBND thành phố Hội AnHành chính một cửa.12CVQuản lý môi trường; công nghệ môi trường; Hành chính học
8UBND huyện Tiên PhướcHành chính tổng hợp1
9VP7UBND huyện Duy XuyênHành chính tổng hợp13CVQuản trị kinh doanh; Hành chính học.
10UBND huyện Tiên PhướcChuyên trách giúp HĐND huyện.1
11UBND thành phố Hội An1
12VP8UBND thành phố Hội AnHành chính tổng hợp13CVKinh tế Chính trị; Quản lý kinh tế; Kinh tế phát triển; Hành chính học.
13UBND huyện Đại Lộc1
14UBND huyện Thăng Bình1
15VP11UBND huyện Tây GiangHành chính tổng hợp.12CVXây dựng cầu đường; Hành chính học.
16UBND thị xã Điện Bàn1
17VP12UBND thị xã Điện BànHành chính tổng hợp12CVKế toán; Tài chính; Hành chính học
18Chuyên trách giúp HĐND huyện1
19VP13UBND thành phố Hội AnLễ tân đối ngoại.11CVQuan hệ quốc tế.
20VP19UBND thành phố Tam KỳLễ tân đối ngoại.11CVNgoại thương; Tài chính.
1GIÁO DỤCGD3UBND huyện Thăng BìnhTheo dõi phổ cập, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.11CVQuản lý văn hóa; Giáo dục học
2GD4UBND huyện Tiên PhướcQuản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục11CVKế toán; Quản lý giáo dục.
3GD5UBND huyện Nam GiangQuản lý kế hoạch và cơ sở vật chất giáo dục11CVSinh học; Sư phạm Sinh học; Quản lý giáo dục
1CÔNG THƯƠNGCT3Sở Công ThươngQuản lý kinh tế tập thể và tư nhân.12CVKế toán; Kinh tế.
2UBND huyện Nam GiangThực hiện chính sách người có công.1
1LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘILĐ4UBND huyện Thăng BìnhThực hiện chính sách người có công.12CVKinh tế phát triển; Hệ thống thông tin kinh tế; Công tác xã hội.
2UBND huyện Đại LộcQuản lý về lao động, việc làm, dạy nghề.1
3LĐ5UBND huyện Đại LộcBảo vệ và chăm sóc trẻ em12CVQuản trị kinh doanh; Công tác xã hội.
4Sở Lao động- Thương binh và xã hộiTheo dõi công tác giảm nghèo bền vững.1
5LĐ8UBND huyện Thăng BìnhBảo vệ và chăm sóc trẻ em11CVViệt Nam học; Công tác xã hội.
1NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTNN9UBND huyện Bắc Trà MyTheo dõi xây dựng nông thôn mới.11CVKỹ thuật xây dựng công trình thủy; Xây dựng công trình thủy lợi; Quản lý xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
1VĂN HOÁ-THỂ THAO VÀ DU LỊCHVH8Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuản lý gia đình11CVLuật
2VH9UBND huyện Tiên PhướcQuản lý văn hóa thông tin cơ sở, văn hóa và gia đình.11CVQuản lý văn hóa; Hành chính học.

TẢI PHỤ LỤC TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *