Quảng Nam: Sửa đổi tiêu chuẩn và tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã

Ngày 09/02/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 01/2021/QĐ-UBND Sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2021.

Theo đó, Sửa đổi điểm d, Điều 8 Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường,thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam như sau:

Quy định về tiêu chuẩn và tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Nam
Quy định về tiêu chuẩn và tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Quảng Nam

d) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đạt trình độ đại học trở lên. Trường hợp là người dân tộc thiểu số công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì đạt trình độ trung cấp trở lên khi tham gia lần đầu. Riêng đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã được đào tạo,bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực công tác mà cán bộ đang đảm nhiệm tương đương trình độ trung cấp chuyên môn trở lên; trường hợp là người dân tộc thiểu số công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu chưa đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ thì sau khi trúng cử chức danh phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực công tác mà cán bộ đang đảm nhiệm tương đương trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Đối với cán bộ đã được bầu cử trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn đại học theo quy định thì tùy trường hợp cụ thể cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ quyết định nhưng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trường hợp đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ tại thời điểm quy định này có hiệu lực mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định thì tùy trường hợp cụ thể cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ quyết định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đối với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Sơ cấp trở lên đối với Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. ”.

 Quyết định 01/2021/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2020. Ngoài các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này, các nội dung khác của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường,thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường,thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết địnhsố 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam vẫn tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Tải tài liệu ôn thi công chức cấp xã, phường, thị trấn mới nhất tại đây

Tải Quyết định 03/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  TẠI ĐÂY

Tải toàn văn Quyết định 01 tại đây

Rubi.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *