Đáp án kiến thức chung thi chuyên viên chính Khối Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu đáp án 445 câu môn kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023 theo ngân hàng câu hỏi môn kiến thức chung của Tỉnh ủy Huế.

Đáp án kiến thức chung thi chuyên viên chính Khối Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế 2023
Đáp án kiến thức chung thi chuyên viên chính Khối Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế 2023
SttNội dung câu hỏiPhương án APhương án BPhương án CPhương án D
1Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?Xây dựng nước Việt Nam trở thành nước XHCN và cuối cùng là cộng sản chủ nghĩa.Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công CNXH và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.Xây dựng nước Việt Nam độc lập và cuối cùng là nước xã hội chủ nghĩa.
2Hệ thống chính trị của Việt Nam hiện nay bao gồm?Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội (Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Công đoàn)Nhà nước; các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Công đoàn) và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật.Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Công đoàn) và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật.Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
3Điều lệ Đảng hiện hành quy định nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc nào?Tự phê bình và phê bình;Tập trung dân chủ;Đảng hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật;Cả 3 phương án trên.
4Đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng trong các thời gian nào sau đây thì phải xem xét, xử lý kỷ luật?Đảng viên đang trong thời gian dự bị.Đảng viên đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản.Đảng viên mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức.Bị ốm điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận.
5Nội dung quản lý đảng viên bao gồm?Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý hoạt động của đảng viên.Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý tư tưởng của đảng viên.Quản lý hoạt động của đảng viên, quản lý tư tưởng của đảng viên.Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý hoạt động của đảng viên, quản lý tư tưởng của đảng viên.
6Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành?Đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng)Đủ 18 tuổi  đến đủ 60 tuổi (tính theo năm)Đủ 20 tuổi  đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng)Đủ 20 tuổi  đến đủ 60 tuổi (tính theo năm)
7Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, chi bộ có bao nhiêu đảng viên chính thức trở lên thì được bầu chi ủy, bầu bí thư và phó bí thư trong số chi ủy viên?07 đảng viên chính thức;09 đảng viên chính thức trở lên;11 đảng viên chính thức;13 đảng viên chính thức.
8Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày đảng viên nhận được quyết định xóa tên, đảng viên có quyền khiếu nại với cấp ủy cấp trên cho đến Ban Chấp hành Trung ương?Trong thời hạn 30 ngày làm việc.Trong thời hạn 40 ngày làm việc.Trong thời hạn 50 ngày làm việc.Trong thời hạn 60 ngày làm việc.
9Đảng ủy cơ sở có bao nhiêu ủy viên thì mới được bầu ban thường vụ?9 ủy viên trở lên.7 ủy viên.5 ủy viên.3 ủy viên.
10Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam hiện hành, chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở tổ chức đại hội mấy năm một lần?Một năm một lầnHai năm một lầnNăm năm hai lầnNăm năm một lần
11Theo quy định của Điều lệ Đảng hiện hành, cấp nào có quyền quyết định khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng vi phạm?Cấp ủy cùng cấpCấp ủy cấp trên trực tiếpCấp ủy cấp trên cách một cấpĐại hội cùng cấp
12Theo quy định hiện hành của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, thì trong thời hạn bao lâu, kể từ khi người vào Đảng được cấp giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng12 tháng.24 tháng.36 tháng.60 tháng.
13Theo quy định số 05-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng; theo đó phải có thời gian phấn đấu bao lâu kể từ ngày vi phạm đến ngày chi bộ họp xét đề nghị vào Đảng12 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 24 tháng đối với trường hợp vi phạm con thứ tư24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 48 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tưcả 3 đáp án đều đúng
14Tại đại hội Đảng các cấp, việc bầu cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay, có thể được áp dụng cho việc bầu cử nào?Bầu Đoàn Chủ tịch đại hội.Bầu nhân sự cấp ủy.Bầu đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên.Bầu đại biểu dự khuyết đi dự đại hội cấp trên.
15Theo Điều lệ Đảng hiện hành, Quân ủy Trung ương do?Ban Chấp hành Trung ương chỉ địnhBộ Chính trị chỉ địnhBan Bí thư chỉ địnhĐại hội Đảng bộ Quân đội bầu

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải đáp án 445 câu môn kiến thức chung kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *