Người Việt Nam ở nước ngoài chứng thực sơ yếu lý lịch ở đâu?

Câu hỏi: Con tôi cư trú ở Nhật, cháu có thể tới đại sứ quán chứng sơ yếu lí lịch không ạ?

1. Thẩm quyền chứng thực sơ yếu lý lịch

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ qcấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, thì thẩm quyền chứng thực của  cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài được quy định như sau:

Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi chung là Cơ quan đại diện) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực các việc:

(Xác nhận sơ yếu lý lịch sai, lỗi của ai?)

Chứng thực sơ yếu lý lịch ở đâu
Chứng thực sơ yếu lý lịch ở đâu

– Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

– Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

– Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

2. Chứng sơ yếu lý lịch là chứng thực chữ ký

Và theo Điều 24 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì thủ tục chứng thực chữ ký  của người khai lý lịch cá nhân là một dạng của chứng thực chữ ký và trình tự, thủ tục thực hiện theo chứng thực chữ ký.

Căn cứ vào quy định trên thì con bà có thể tới đại sứ quán Việt Nam ở Nhật để chứng thực sơ yếu lý lịch.

3. Thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 của Nghị định 23 thì thủ tục chứng thực chữ ký thực hiện như sau:

1. Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký.

Thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch
Thủ tục chứng thực sơ yếu lý lịch

2. Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25 của Nghị định này thì yêu cầu người yêu cầu chứng thực ký trước mặt và thực hiện chứng thực như sau:

Xem Clip hướng dẫn công chứng, chứng thực sơ yếu lý lịch, hồ sơ xin việc

a) Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

b) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *