Bộ câu hỏi ôn thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên tỉnh Bình Thuận

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung dành cho công chức  ôn thi nâng ngạch lên chuyên viên  và tương đương tỉnh Bình Thuận năm 2020, gồm 283 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên và tương đương tỉnh Bình Thuận năm 2020 được biên soạn theo Quyết định 729/QĐ-HĐTNN của Hội đồng thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên và tương đương của tỉnh Bình Thuận,  tập trung vào các chuyên đề sau:

+ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/208; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.

+ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức tỉnh Bình Thuận 2020
Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương tỉnh Bình Thuận 2020

+Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức;

(Phần mềm  thi thử trắc nghiệm kiến thức chung công chức hành chính năm 2021 tại đây)

+ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Dưới đây là một số câu trọng bộ câu hỏi ôn thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên  và tương đương tỉnh Bình Thuận năm  2020:

Câu 1. Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

a) Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

b) Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

c). Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

d) Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Đáp án D

Câu 2.Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp nào?

a) có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin

b) có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin

c) có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin

Đáp án A

Câu 3. Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thc mc của người dân thuộc nội dung nào của văn hóa công vụ?

a) Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

b) Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

c) Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

Đáp án A

Câu 4 . Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức  mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.   b) Cảnh cáo.  c) Giáng chức  d) Cách chức

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức lên chuyên viên  và tương đương tỉnh Bình Thuận năm 2020, gồm 283 câu trắc nghiệm có đáp án.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung dành cho viên chức hành chính ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên chuyên viên  và tương đương tỉnh Bình Thuận năm 2020, gồm 232 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học văn phòng theo 6 modul tại đây

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *