Bộ câu hỏi thi viên chức giáo viên tỉnh Quảng Ninh 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn  thi giáo viên  , nhân viên  tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Tài liệu được biên soạn dựa theo nội dung ôn tập của Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020, cụ thể môn kiến thức chung gồm các văn bản sau: 

A. Đối với khối giáo viên

Tài liệu thi viên chức tỉnh Quảng Ninh 2020
Bộ câu hỏi thi viên chức giáo viên, nhân viên tỉnh Quảng Ninh 2020
1Luật Viên chức ngày 15/11/2010
2Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019 (Điều 2, Điều 3)
3Luật Giáo dục ngày 14/6/2019
4Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (bỏ mục I, mục II Chương II; khoản 1, khoản 2 Điều 16; Điều 17, Điều 18 Chương III)
5Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

B. Đối với khối nhân viên

1Luật Viên chức ngày 15/11/2010
2Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019 (bỏ Điều 1)
3Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
4Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (bỏ mục I, mục II Chương II; khoản 1, khoản 2 Điều 16; Điều 17, Điều 18 Chương III)
5Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (bỏ mục II Chương II; mục I, mục II, mục III Chương III)
6Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn  thi giáo viên  , nhân viên  tỉnh Quảng Ninh năm 2020:

Câu 1. Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 95. Học phí là ?

a) khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo

b) khoản tiền người học phải nộp để chi trả toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo

c) khoản tiền người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục, đào tạo

Đáp án C

Câu 3. Theo chức trách, nhiệm vụ, viên chức được phân loại như thế nào?

a) Viên chức lãnh đạo quản lý, viên chức

b) Viên chức lãnh đạo quản lý, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

c) Viên chức quản lý, viên chức không giữ chức vụ quản lý

Đáp án C

Câu 4. Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?

a) bị xử lý một lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

b) bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật

c) bị xử lý nhiều lần bằng nhiều hình thức kỷ luật

Đáp án B

Câu 5. Đâu không phải là nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?

a) Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

b) Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

c) Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì vẫn thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng

Đáp án C

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn  thi giáo viên   gồm 269 câu, Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức khối nhân viên  là 253 câu theo đề cương tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Tải 900 câu tin học thi công chức, viên chức gồm 6 modul  

Tải tài liệu tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. làm thế nào để tải bản đủ vậy ạ . cho em xin link bản đủ với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *