loading...
Trang chủ / Search Results for: phụ nữ Việt Nam (page 20)

Search Results for: phụ nữ Việt Nam

CHỈ THỊ 14/CT-TTG NĂM 2015 VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC YẾU KÉM, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Thời gian gần đây, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để phát triển du lịch. Với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân, Du lịch Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng …

Read More »

Công văn hướng dẫn giải quyết vướng mắc về cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”

 Qua theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế và báo cáo của Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Tổ chức cuộc thi các địa phương (gọi là Ban Tổ chức cuộc thi) về cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng …

Read More »

Thông tư 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số văn bản 06/2015/TT-NHNN Ngày ban hành 01/06/2015 Người ký Nguyễn Phước Thanh Trích yếu Thông tư số 06/2015/TT-NHNN ngày 01/06/2015 Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đổi với trưởng hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ …

Read More »

Thông tư 03/2015/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; …

Read More »

Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, Chính phủ đã chỉ đạo lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) cấp quốc gia trình Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày …

Read More »

Công văn 6230/BTC-QLG năm 2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Ngày 12/5/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 857/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung …

Read More »

Quyết định 64/QĐ-BCĐCCTLBHXH năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công về Phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCHTIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng …

Read More »

Đáp án cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

  Số/ký hiệu 850 /QĐ-BTC Ngày ban hành 05/05/2015 Loại văn bản Quyết định Người ký Nguyễn Thúy Hiền Cơ quan ban hành Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” của Trung ương Trích yếu Quyết định về việc công bố đáp án …

Read More »

Quyết định 544/QĐ-TTg năm 2015 về Tháng hành động vì người cao tuổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. …

Read More »

Quyết định 498/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ …

Read More »