Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021, gồm 349 câu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021 được biên soạn theo Thông báo số 29/TB-UBND ngày 16/4/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về danh mục tài liệu ôn thi (vòng 1) kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021:

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013, gồm: Chương I, Chương V (Điều 69, 70, 71); Chương VI (Điều 86, 87, 88); Chương VII (Điều 94, 95, 96); Chương IX.

Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021
Tài liệu ôn thi công chức hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 năm 2015, gồm: Chương I, II, VI, VIII (một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Luật số 47/2019/QH14 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương).

3. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, gồm: Chương I, II, IV, VI, VII, IX, X (một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Luật số  52/2019/QH14 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công
chức, viên chức).
4. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Chương I; Mục 2 Chương II.
5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Chương I; Mục 1, Mục 2 Chương II

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021, gồm 349 câu.

Câu 1. Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức chính trị- xã hội?

a) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh   b) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

c) Hội Nông dân Việt Nam    d) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đáp án B

Câu 2. Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là

a) Chính phủ     b) Chủ tịch nước

c) Quốc hội    d/ Bộ Chính trị

Đáp án C

Câu 3. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?

a.Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

b.Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

c.Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

d. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Đáp án D

Câu 4. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì đánh giá như thế nào?

a) Không thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

b) vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản

Đáp án B

Câu 5. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.         b) Cảnh cáo.   c) Hạ bậc lương   d) Bãi nhiệm.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2021, gồm 349 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu ôn thi tin học theo chuẩn Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

3 Bình luận

  1. Cho e xin tài liệu này với ạ

  2. tải tài liệu bằng cách nào ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *