Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Quản lý hành chính (page 2)

Quản lý hành chính

quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, nhà nước và pháp luật

Không xử phạt người điều khiển xe không mang giấy đăng ký xe

xử lý vi phạm hành chính

Theo Công văn số 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tin dụng thì: Người điều khiển phương tiện giao thông được sử …

Đọc tiếp

Phòng Tư pháp hết chức năng Kiểm soát thủ tục hành chính từ ngày 25/9/2017

Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Đây là quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2017, theo đó: Bỏ chức năng kiểm soát thủ tục hành …

Đọc tiếp

Đánh giá cán bộ công chức viên chức mỗi năm chỉ thực hiện 01 lần

xử lý vi phạm hành chính

Đó là quy định tại Nghị định 88/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức , cụ thể: Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, …

Đọc tiếp

Cấp huyện, xã được ban hành văn bản hành chính đối với lĩnh vực Luật chưa giao

Thi hành quyết định cưỡng chế

Đó là trả lời của Bộ Tư pháp về việc xác định hình thức VBQPPL của cấp huyện, cấp xã, theo đó:  Điều 30 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm 2015 (Luật năm 2015) quy định: “Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban …

Đọc tiếp

Những hạn chế bất cập sau 5 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

chuyển hồ sơ vi phạm để xử phạt hành chính

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những hạn chế, bất cập sau 5 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng như đề xuất các giải pháp hoàn thiện. Về các quy định cụ thể của Luật XLVPHC – Luật XLVPHC và Nghị định 81/2013/NĐ-CP …

Đọc tiếp

Quy định mới về thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch

chuyển hồ sơ vi phạm để xử phạt hành chính

Ngày 10/5/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 654/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch, kèm theo Quyết định có 11 thủ tục hành chính, gồm: 02 thủ tục hành chính áp dụng chung (thủ tục thông báo …

Đọc tiếp