Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển Giáo viên tỉnh Nam Định năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi tuyển giáo viên các trường Trung học phổ thông và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định năm 2020, gồm 133 câu.

Bộ câu hỏi được biên soạn theo Nội dung hướng dẫn ôn tập thi vòng 1 ban hành kèm theo Quyết định 02/QĐ-HĐTD ngày 25/5/2020 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên cho các đơn vị dự tuyển là Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, các trường Trung học   không chuyên và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp tỉnh Nam Định năm 2020.

(Vào đây thi thử trắc nghiệm kiến thức chung viên chức ngành Giáo dục năm 2021)

(Liên hệ gmail: kesitinh355@gmail.com để Tải Bộ câu hỏi kiến thức chung thi viên chức giáo viên tỉnh Bình Định năm 2020 ban hành kèm theo Công văn số 06/HĐTD ngày 10/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng tỉnh Bình Định)

Nội dung câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) gồm các chuyên đề:

Bộ câu hỏi kiến thức chung thi tuyển Giáo viên tỉnh Nam Định 2020
Bộ câu hỏi kiến thức chung thi tuyển Giáo viên tỉnh Nam Định 2020

– Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ;

– Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014  của Quốc hội khóa 13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức giáo viên, viên chức Y tế, viên chức sự nghiệp công lập; công chức khối Nhà nước, công chức Khối Đảng – Mặt trận – Đoàn thể tại đây)

– Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

– Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ;

– Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đạo đức nhà giáo;

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018  của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;

– Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com để tải toàn văn 133 câu hỏi trắc nghiệm  kiến thức chung thi tuyển giáo viên tỉnh Nam Định năm 2020.

Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm trong Bộ câu hỏi thi viên chức giáo viên tỉnh Nam Định 2020:

Câu 1. Kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm và nhận xét kết quả học tập đối với môn nào?

a) Giáo dục công dân, Thể dục.

b) Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Giáo dục công dân

c) Giáo dục công dân

Đáp án C

Câu 2. Căn cứ đánh giá, xếp loại học lực:

a) Mức độ hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục ngoài Kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT; Kết quả đạt được của các bài kiểm tra.

b) Mức độ hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục trong Kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT; Kết quả đạt được của một số bài kiểm tra.

c) Mức độ hoàn thành chương trình các môn học và hoạt động giáo dục trong Kế hoạch giáo dục cấp THCS, cấp THPT; Kết quả đạt được của các bài kiểm tra.

Đáp án C

Câu 3. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm bao nhiêu tiết/tuần.

a) 2 tiết/tuần    b) 3 tiết/tuần         c) 4 tiết/tuần

Đáp án C

Câu 4. Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 về Giáo dục và đào tạo là ?

a) quốc sách hàng đầu, là công cuộc của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

b) quốc sách hàng đầu, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

c) quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân

Đáp án C

Câu 5. Ứng xử của giáo viên với khách đến cơ sở giáo dục?

a) Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

b) Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

c) Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

          Đáp án A.

Liên hệ gmail: kesitinh355@gmail.com  hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn Bộ câu hỏi trắc nghiệm

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. Nguyễn tấn vũ

    Cho e xin bộ đề trắc nghiệm thi công chức bình định 2020 ạ. E xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *