Đáp án kiến thức chung thi công chức, viên chức khối Đảng, Long An 2021

Trangtinphapluat.com giới thiệu tới bạn đọc Đáp án 241 câu hỏi kiến thức chung theo thông báo tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức năm 2021 tỉnh Long An.

Câu 3. Theo quy định hiện hành của Ban Bí thư , thẻ đảng viên được kiểm tra kỹ thuật theo định kỳ mấy năm một lần?

a) 3 năm một lần      b) 4 năm một lần    c) 5 năm một lần   d) 6 năm một lần

Đáp án C

Câu 14. Ở đại hội đảng viên, những đảng viên nào sau đây có thể tham gia ban kiểm phiếu?

a) Đảng viên chính thức    b) Đảng viên sinh hoạt tạm thời

c) Đảng viên chính thức không có tên trong danh sách bầu cử

d) Đảng viên dự bị, đảng viên sinh hoạt tạm thời

Đáp án C

Đáp án kiến thức chung thi công chức, viên chức khối Đảng, Long An 2021
Đáp án kiến thức chung thi công chức, viên chức khối Đảng, Long An 2021

Câu 16. Cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy là những cơ quan nào sau đây?

a) Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy   b) Ban Dân vận tỉnh ủy   c) Văn phòng Tỉnh ủy   d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 18. Nội dung quan trọng nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là gì?

a) Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư   b) Trung với nước, hiếu với dân

c) Thương yêu con người, sống có tình có nghĩa    d) Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung

Đáp án B

Câu 19. CHức năng nào sau đây là chức năng cơ bản của công tác tư tưởng?

a) Lý luận – Tư tưởng, nhận thức – học vấn và tổ chức

b) Lý luận – tư tưởng, giáo dục – tư tưởng, nhận thức – học vấn và tổ chức

c) Lý luận – tư tưởng, giáo dục – tư tưởng, nhận thức – học vấn,tổ chức và phê phán

d) Lý luận – tư tưởng, giáo dục – tư tưởng, nhận thức – học vấn, tổ chức, phê phán và dự báo

Đáp án D

Câu 20. Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức 2019?

a) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.

b) Tham gia các hoạt động đoàn thể.

c) Tinh thần trách nhiệm trong công tác.

d) Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đáp án B

Câu 118. Một trong những chương trinh đột phá  của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An là?

a) Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng  hạ tầng kinh tế – xã hội phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm

b) Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông – vận tải phục vụ phát triển kinh tế xã hội

c) Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tâng giao thông đồng bộ  phục vụ phạt triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh

d) Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại phục vụ phát triển công nghiệp  – dịch vụ của tỉnh

Câu 216. Phân loại công chức theo bằng cấp , học vấn thì công chức có những loại nào?

a) Tốt nghiệp trên đại học, tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp dưới đại học

b) Tốt nghiệp đại học trở lên, tốt nghiệp cao đẳng,  tốt nghiệp trung cấp

c) Tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiệp trung cấp

d) Tốt nghiệp đại học trở lên, tốt nghiệp cao đẳng

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Đáp án 241 câu hỏi kiến thức chung theo thông báo tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 của Hội đồng thi tuyển công chức, viên chức năm 2021 tỉnh Long An.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức , viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *