Từ ngày 05/01/2020, sẽ xử phạt hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP  Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực 05/01/2020.

Theo đó, đã bổ sung nhiều hành vi vi phạm mới phát sinh từ thực tiễn mà lâu nay chưa xử phạt được, đó là hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng, hủy hoại đất.

1. Xử phạt hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng

Theo Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng bị xử phạt như sau:

– Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

+ Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05ha

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Xử phạt hành vi lấn chiếm đất chưa sử dụng

+ Phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05ha đến dưới 0,1ha

+Phạt tiền từ 5 triệu đến 15 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1ha đến dưới 0,5ha

(Điểm mới của Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai)

+ Phạt tiền từ 15 triệu đến 30 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0, 5ha đến dưới 1ha

+ Phạt tiền từ 30 triệu đến 70 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 1ha trở lên.

– Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng ở khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với khu vực nông thôn.

(Lấn, chiếm đất trước ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, có bị xử phạt hành chính?)

Ngoài việc bị phạt tiền thì cá nhân, tổ chức có hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng còn bị áp dụng biện pháp buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được.

2. Xử phạt hành vi hủy hoại đất

Theo Điều 15 của Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì hành vi hủy hoại đất bị xử phạt như sau:

– Trường hợp làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất thì hình thức và mức xử phạt như sau:

(Xem hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai)

+ Phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại dưới 0,05ha

+ Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,05ha đến dưới 0,1ha

+  Phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,1ha đến dưới 0,5ha

+ Phạt tiền từ 30 đến 60 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ 0,5ha đến dưới 01ha

+ Phạt tiền từ 60 đến 150 triệu đồng nếu diện tích đất bị hủy hoại từ   01ha trở lên.

(Hướng dẫn xử lý hành vi hủy hoại đất theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP)

Ngoài bị phạt tiền thì cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.  Trường hợp người có hành vi vi phạm không chấp hành thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm b  Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai.

3. Thời hiệu xử phạt hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng 

Nhiều bạn đọc thắc mắc đối với cách hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng, hủy hoại đất diễn ra trước ngày 05/01/2019 – ngày Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì có bị xử phạt hay không?

Thời hiệu xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai
Thời hiệu ban hành quyết định xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai

– Đối với các hành vi  hủy hoại đất thì theo điểm e khoản 3 Điều 4 thì Thời điểm kết thúc của các hành vi vi phạm quy định tại điểm này là thời điểm đã thực hiện xong các hoạt động của hành vi vi phạm đó.  Và  nếu người có hành vi vi phạm không chứng minh được thời điểm kết thúc hành vi vi phạm thì được xác định là hành vi vi phạm còn trong thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

(Xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP)

Do đó khi đã xác định được thời điểm thực hiện xong hành vi hủy hoại đất mà còn trong thời hiệu 2 năm kể từ ngày kết thúc hành vi thì vẫn tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, nếu quá  2 năm thì không xử phạt hành chính mà áp dụng biện pháp buộc khắc phục hậu quả khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

– Đối với hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng thì căn cứ vào khoản 4 Điều 4 và điểm b Khoản 2 Điều 4 Nghị định 91/2019/NĐ-CP để xác định hành vi đang được thực hiện nên thời hiệu xác định kể từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm. Do đó, đối với hành vi lấn, chiếm đất dù thực hiện trước ngày 05/01/2020 nhưng sau ngày 05/01/2020 mới phát hiện thì vẫn còn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

(Buộc khôi phục tình trạng của đất trước khi vi phạm hiểu thế nào cho đúng?)
Clip  những điểm mới và hướng dẫn xử phạt theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt VPHC lĩnh vực đất đai

Tải toàn văn Nghị định số 91/2019/NĐ-CP  Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *