Vừa đăng ký kết hôn vừa nhận con có cần phải chứng cứ chứng minh?

Bạn Uông H T – Hà Nội, hỏi:Thủ tục vừa đăng kết hôn vừa nhận cha con thì có cần chứng cứ chứng minh quan hệ cha con như khoản 1 điều 11 Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch không anh?
Em cảm ơn a!

Trangtinphapluat.com trả lời   như sau:

Không cần phải có chứng cứ chứng minh

Theo Điều 13 của Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch, thì việc đăng ký nhận cha, mẹ, con, bổ sung hộ tịch trong một số trường hợp đặc biệt được hướng dẫn như sau;

Hướng dẫn thủ tục nhận con không cần chứng cứ
Chứng cứ chứng minh quan hệ cha con

– Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, đã được đăng ký khai sinh không có thông tin về người cha, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con mà làm thủ tục bổ sung hộ tịch để ghi bổ sung thông tin về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của người con.

– Trường hợp con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm giải thích rõ về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc lập văn bản thừa nhận con chung nếu không đúng sự thật.

Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết  hoặc hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định các thông tin cung cấp cho cơ quan đăng ký hộ tịch không đúng sự thật.

Thủ tục nhận cha mẹ con
Thủ tục nhận cha mẹ con

Chỉ cần bổ sung phần khai của cha

Bên cạnh đó, theo Công văn 69/HTQTCT-HT ngày 08/02/2017 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực gửi Sở Tư pháp Sóc Trăng, trong đó có nội dung hướng dẫn như sau:  Thông tư số 15/2015/TT-BTP cũng không quy định về thời hạn trẻ em sinh trước thời điểm cha mẹ trẻ em đăng ký kết hôn bao lâu nên về nguyên tắc, trẻ em sinh trước thời điểm đăng ký kết hôn (không giới hạn thời gian bao lâu) nếu cha mẹ thừa nhận là con chung thì cơ quan đăng ký hộ tịch vẫn thực hiện bổ sung hộ tịch để ghi thông tin người cha vào giấy khai sinh cho con mà không yêu cầu đương sự phải làm thủ tục đăng ký nhận con.

Như vậy, nếu trường hợp vừa đăng ký kết hôn vừa nhận con thuộc 2 trường hợp trên thì không phải cần chứng cứ chứng minh quan hệ cha con.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *