Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020  gồm trên 200 câu hỏi, đáp tập trung vào các chuyên đề sau:

– Hiến pháp 2013;

– Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành (Đã cập nhật Luật Viên chức sửa đổi 2019);

Luật An ninh mạng;

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp 2020

Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp 2020

 – Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ);

– Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập  .

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.

Câu 1. Viên chức có quyền

a) Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

b) Được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

c) Tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Đáp án A

Câu 2. Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân là

a) Quốc hội   b) Chính phủ  c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đáp án A

Câu 3. Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Quốc hội  b) Ủy ban thường vụ Quốc hội  c) Chính phủ  d) HĐND cấp tỉnh

Đáp án B

(Tải 515 câu trắc nghiệm   kiến thức chung thi công chức khối Đảng, mặt trận, đoàn thể 2020)

(Tải câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức Y tế, Giáo dục năm 2020 tại đây)

(Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức khối Nhà nước năm 2020)

Câu 4: “An ninh mạng” là gì?

a) Là sự giám sát hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

b) Là sự kiểm tra hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

c) Là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân

d) Là sự phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng

Đáp án C

Câu 5: Người có hành vi vi phạm được quy định trong  Luật An ninh mạng thì bị xử lý như thế nào?

a) Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường

b) Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị khiển trách, xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường

c) Nhẹ thì bị xử lý vi phạm hành chính, nặng thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường

d) Có thể bị buộc thôi việc, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường

Đáp án A

Liên hệ mail kesitinh355@gmai.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2 thi công chức, viên chức

Tải Bộ câu hỏi tin học  (120 câu hỏi và đáp án), tài liệu Anh văn để thi công chức, viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

7 Bình luận

  1. AD có thể cho e xin tài liệu phần kiến thức chung thi công chức tỉnh quảng nam 2020 với được không ạ!

  2. Dạ cho em xin tài liệu câu hỏi, trắc nghiệm ôn công chức tỉnh Quảng Nam năm 2020 vơi ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *