Tài liệu ôn thi công chức xã huyện Hòa Vang, Đà Nẵng 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2021, gồm 703 câu.

Tài liệu được biên soạn dựa theo Thông báo số 73/TB-UBND ngày 03/6/2021 của UBND huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng và tài liệu ôn tập thi tuyển công chức xã thuộc huyện Hòa Vang năm 2021, tập trung vào các văn bản sau:

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

2. Luật cán bộ, công chức năm 2008. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

3. Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

4. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Tài liệu ôn thi công chức phường của quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Tài liệu ôn thi công chức xã huyện Hòa Vang, Đà Nẵng 2021

5. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (phần cán bộ, công chức)

7. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, côngchức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

8. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư

9. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

10. Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2021

Câu 1. Đại biểu Hội đồng nhân dân không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị?

a) Hội đồng nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm.     b) Hội đồng nhân dân hoặc cử tri miễn nhiệm.

c) Hội đồng nhân dân hoặc cử tri cách chức     d) Hội đồng nhân dân hoặc cử tri giáng chức

Đáp án A

Câu 2. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện khi nào?

a) Thực hiện sáu tháng hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển.

b) Thực hiện hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển.

c) Thực hiện hàng năm, trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, khi kết thúc nhiệm kỳ, thời gian luân chuyển, biệt phái.

Đáp án B

Câu 3. Hình thức kỷ luật cảnh cáo không áp dụng đối với công chức cấp xã có một   hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây?

a) Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

b) Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác để vụ lợi;

c) Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

d) Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

Đáp án D

Câu 4. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã   được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì?

a) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

b) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

c) thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

Đáp án A

Câu 5. Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công điện là

a) Văn bản quy phạm pháp luật      b) Văn bản chuyên ngành

c) Văn bản cá biệt                     d) Văn bản hành chính

Đáp án D

Câu 16. Cán bộ đạt tiêu chí nào dưới đây thì được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ ?

a) Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 30% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

b) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

c) Có ít nhất 70% cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án C

Câu 7. Độ tuổi Bổ nhiệm lần đầu đối với Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã là?

a) phải đủ tuổi để công tác trọn 1/2 (nửa) nhiệm kỳ      b) phải đủ tuổi để công tác trọn 01 (một) nhiệm kỳ

c) phải đủ tuổi để công tác trọn 02 (hai) nhiệm kỳ    d) phải đủ tuổi để công tác 01 (một) nhiệm kỳ

Đáp án B

Liên hệ mail: kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức xã huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2021, gồm 703 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải Bộ câu hỏi Tin học thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức  tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *