Tài liệu thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Tài liệu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2023 – chức danh Bác sỹ chính, Bác sỹ cao cấp theo đề cương ôn tập kiến thức chung của Hội đồng thi thăng hạng viên chức Ngành Y tế năm 2023.

  1. Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019.
  2. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
  3. Nghị định số 90/2020-NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2020/NĐ-CP
  4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định 71/2023/NĐ-Cp sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP
  5. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
    Tài liệu thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2022
    Tài liệu thi thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế năm 2022

Dưới đây là một số câu trong Tài liệu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2022 – chức danh Bác sỹ chính, Bác sỹ cao cấp

Câu  1.Theo Luật Viên chức thì thời gian tạm đình chỉ công tác là bao nhiêu ngày?

a) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 10 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 15 ngày

b) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 10 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày

c) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày

d) Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày

Đáp án D

Câu 2. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì?

a) thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

b) đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

c) không còn giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

d) đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Đáp án B

Câu 3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu có thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì?

a) viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức thỏa thuận với đơn vị sự nghiệp công lập về các nội dung thay đổi đó và được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng làm việc hoặc ký kết hợp đồng làm việc mới có những nội dung thay đổi đó.

b) viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức thỏa thuận với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về các nội dung thay đổi đó và được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng làm việc

c) viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức thỏa thuận với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về các nội dung thay đổi đó và được tiến hành bằng việc ký kết hợp đồng làm việc mới có những nội dung thay đổi đó.

d) viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức thỏa thuận với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về các nội dung thay đổi đó và được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng làm việc hoặc ký kết hợp đồng làm việc mới có những nội dung thay đổi đó.

Đáp án D

Câu 4. Một  trong những tiêu chí bắt buộc  để Viên chức   giữ chức vụ  quản lý đạt được  được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?

a) Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng;

b) 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 50% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

c) Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 60% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng;

d) 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đáp án D

Câu 5. Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình; trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn bao nhiêu  lần và thời gian gia hạn không quá bao nhiêu ngày?

a) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 10 ngày

b) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 15 ngày

c) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 20 ngày

đ) Có thể gia hạn 01 lần;  thời gian gia hạn không quá 30 ngày

Đáp án B

Câu 6. Trường hợp nào dưới đây được thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác

a). Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.

b). Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

c) Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái.

d) Phụ nữ đang nuôi con nhỏ trên 36 tháng tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ trên 36 tháng tuổi do vợ mất

Đáp án D

Câu 7. Viên chức quản lý có hành vi Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.    b) Cảnh cáo.   c) Cách chức.    d) Buộc thôi việc.

Đáp án C

Câu 49. Viên chức quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

a) Khiển trách.     b) Cảnh cáo.      c) Cách chức.    d) Buộc thôi việc.

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải : Bộ câu hỏi kiến thức chung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế năm 2023 – chức danh Bác sỹ chính, Bác sỹ cao cấp theo đề cương ôn tập kiến thức chung của Hội đồng thi thăng hạng viên chức Ngành Y tế năm 2023, Gồm 373 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *