Tài liệu thi tuyển giáo viên huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  thi tuyển giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 2023 theo  Theo Thông báo số 03/TB-PNV ngày 22/8/2022 của Phòng Nội vụ về thông báo danh mục tài liệu thi tuyển giáo viên năm 2023, gồm

1. Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
2. Điều 2, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
3. Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;
4. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về việc quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
6. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  hi tuyển giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 2023

Tài liệu thi tuyển giáo viên huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 2023
Tài liệu thi tuyển giáo viên huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 2023

Câu 1 . Viên chức bị kỷ luật khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?

a) 12 tháng

b) 9 tháng

c) 6 tháng

d) 3 tháng

Đáp án D

Câu 2. Theo Luật Viên chức thì Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức gồm?

a) Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b) Tận tụy phục vụ nhân dân. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.

c) Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 3. Nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục, bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu là bao nhiêu phần trăm tổng chi ngân sách nhà nước?

a) 10%

b) 20%

c) 30%

d) 40%

Đáp án B

Câu 4. Nhà giáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn nào?

a) Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm; Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

b) Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

c) Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm; Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;  Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.

Đáp án C

Câu 5. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là?

a) hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 24 tháng

b) hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 26 tháng

c) hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 38 tháng

d) hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng

Đáp án D

Câu 6. Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì có bao nhiêu Nội dung quản lý viên chức?

a) 09 nội dung

b) 10 nội dung

c) 11 nội dung

d) 12 nội dung

Đáp án C

Câu 7. Theo Nghị định 112/2020-NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ, xác định phương án sai  về nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức?

a) Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là tái phạm

b) Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính.

c) Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra

d) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.

Đáp án B

Câu 8. Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo, “Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung”. là một trong những quy định tại?

a) Điều 3 – Phẩm chất chính trị.

b) Điều 5 – Lối sống, tác phong

c) Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.

d) Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải: Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  hi tuyển giáo viên các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 2023, gồm 495 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *