Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Yên Bái 2023

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức cơ quan hành chính tỉnh Yên Bái năm 2023 , gồm các văn bản sau:

  1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013;
  2. Văn bản hợp nhất số  25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về hợp nhất Luật Cán bộ, công chức
  3.  Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.
  4. Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
  5. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
  6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
  7. Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tô chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung  ôn thi công chức cơ quan hành chính tỉnh Yên Bái năm 2023

Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Yên Bái 2023
Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Yên Bái 2023

Câu 31. Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh

a) Tổng Bí thư

b) Thủ tướng Chính phủ

c) Chủ tịch nước

d) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đáp án C

Câu 2. Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

a) Chính phủ

b) Chủ tịch nước

c) Bộ Nội vụ

Đáp án A

Câu  3. Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?

A.Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch.

B.Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch và phù hợp với nhiệm vụ được giao.

C.Vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch.

D.Vị trí việc làm; phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển.

Đáp án C

Câu 4. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?

A.Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

B.Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ

C.Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát

D.Tận tuỵ phục vụ nhân dân

Đáp án D

Câu 5. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?

a) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

b) yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm hoặc chỉ tiêu biên chế

c) yêu cầu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế

Đáp án A

Câu 6. Đối tượng nào dưới đây được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển , xét tuyển công chức?

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B

b) Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động:

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong

Đáp án A

Câu 7. Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức là?

a) Vị trí việc làm;

b) Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm;

c) Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 8. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì đánh giá như thế nào?

a) Không thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

b) vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c) không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản

Đáp án B

Câu 9. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ?

a) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

c) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

Đáp án B

Câu 10. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?

a) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

b) nội dung, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

c) nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.

Đáp án A

Câu 11. Theo Nghị quyêt số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn, nhất là?

a)  ở các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân ph

b)  ở các đơn vị hành chính, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

c)  ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

d)  ở các đơn vị sự nghiệp y tế, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính tỉnh Yên Bái năm 2023, gồm 694 câu trắc nghiệm có đáp án..

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Thầy có thể cho em xin tài liệu thi công chức năm 2023 của tỉnh Yên Bái được không ạ. Em cảm ơn thầy ạ

  2. Thầy ơi cho em xn tài liệu thi viên chức của Tỉnh Yên Bái 2023-2024 được không ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *