Bài viết mới

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI

41 điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 13 tháng 01 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 154/QĐ-UBNDQuyết định số 154/QĐ-UBND về phê duyệt khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, theo đó có 1 khu du lịch và 41 điểm du lịch được phê duyệt, cụ thể: 1. huyện Phú Ninh …

Đọc tiếp

Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 06/TANDTC-PC năm 2017 xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, theo đó: Đối với hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ được thực hiện kể …

Đọc tiếp

Một số nội dung cơ bản của dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi 2017

Theo Báo cáo thuyết minh của Thanh tra Chính phủ về dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi năm 2017 thì có một số nội dung mới của  dự thảo Luật Tố cáo sửa đổi là: 1. Quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải …

Đọc tiếp