Trước Pháp luật mọi người đều bình đẳng! |

Gửi bình luận
Văn bản Trung ương

Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

2016-12-04 Văn bản Trung ương
Số hiệu: 159/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 01/02/2017 TẢI TẠI ĐÂY
Đọc thêm

Vui lòng liên hệ email kesitinh355@gmail.com để mua quảng cáo

Gửi bình luận
Giao thông

Quyết định 51/2016/QĐ-TTg về cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Hàng không Việt Nam

2016-12-04 Giao thông
TẢI TẠI ĐÂY Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Doanh nghiệp

Thông tư 212/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

2016-12-04 Doanh nghiệp
TẢI TẠI ĐÂY Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Giới thiệu văn bản mới

Các Luật có hiệu lực ngày 01/01/2017

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 8 văn bản luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 Luật Dược 2016 Luật Báo chí 2016 Luật Trẻ em 2016 Bộ luật Hàng hải 2015 Luật phí và lệ phí  Bộ luật dân sự 2015 Luật Kế toán 2015 Luật Ngân sách Nhà nước 2015
Đọc thêm
Gửi bình luận
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Bài giảng kỹ năng ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính

TẢI TẠI ĐÂY
Đọc thêm
Gửi bình luận
Giới thiệu văn bản mới

Mức thu lệ phí khi cấp thẻ căn cước công dân năm 2017

THeo Thông tư 256/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ căn cước công dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 thì mức thu lệ phí và các trường hợp được miễn lệ phí như sau: 1. Mức thu lệ phí Mức thu lệ phí cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau: - Công dân từ 16 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới thẻ Căn cước công dân; đổi thẻ Căn...
Đọc thêm
Gửi bình luận
Quản lý nhà nước

Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ căn cước công dân

2016-12-02 Quản lý nhà nước
TẢI TẠI ĐÂY Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu ...
Đọc thêm
Quản lý hành chính

Sửa đổi danh mục ngành nghề kinh

2016-11-11 Không có bình luận
Theo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đang lấy ý ...
Chuyên mục: 64 bài viết Đọc thêm
Quản lý nhà nước

Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2016 C

2016-11-20 Không có bình luận
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Qu...
Chuyên mục: 45 bài viết Đọc thêm
Văn bản tỉnh

Quyết định 4228/QĐ-UBND ngày

2016-12-02 Không có bình luận
TẢI TẠI ĐÂY
Chuyên mục: 213 bài viết Đọc thêm
Văn bản trung ương

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP củ

2016-09-14 Không có bình luận
Số/Ký hiệu 135/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 09/09/2016 Ngày có hiệu lực 15/11/2016 Người ký Nguyễn Xuân Phúc T...
Chuyên mục: 41 bài viết Đọc thêm
VB CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV

2016-11-20 Không có bình luận
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, v...
Chuyên mục: 86 bài viết Đọc thêm
Văn bản địa phương

Quyết định 2352/QĐ-UBND ngày

2016-07-05 Chưa có bình luận
Số/Ký hiệu 2352/ QĐ-UBND Ngày 01/07/2016 Người ký Đinh Văn Thu Trích yếu Ban hành Quy định trình tự, thủ tục...
Chuyên mục: 25 bài viết Đọc thêm
Văn bản trung ương

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP củ

2016-09-14 Chưa có bình luận
Số/Ký hiệu 135/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 09/09/2016 Ngày có hiệu lực 15/11/2016 Người ký Nguyễn Xuân Phúc T...
Chuyên mục: 25 bài viết Đọc thêm
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Bài giảng Bộ luật hình sự 2015

2016-06-01 Chưa có bình luận
Trangtinphapluat trân trọng giới thiệu tới bạn đọc: Bài giảng những điểm mới của Bộ luật hình sự 2015 bằng powerpoint...
Chuyên mục: 61 bài viết Đọc thêm
Vuong mac phap luat

Lấn, chiếm đất chưa sử dụng, xử

2016-11-26 Chưa có bình luận
          Theo quy định của Luật Đất đai 2013 thì đất được chia làm 3 nhóm: nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông n...
Chuyên mục: 36 bài viết Đọc thêm
Thủ tục hành chính

Thông tư 24/2016/TT-BCT quy đị

2016-12-02 Chưa có bình luận
Số hiệu: 24/2016/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban...
Chuyên mục: 86 bài viết Đọc thêm